صفحه ۸۲

قیامت هستند همیشه دلشان مضطرب است و خوف از مکر خدا دارند.

پیش بینی جنگ جمل توسط حضرت علی (ع)

"مازلت أنتظر بکم عواقب الغدر، و أتوسمکم بحلیة المغترین"

(من همیشه انتظار عواقب حقه و نیرنگ شما را می‎کشیدم، و نشانه های فریب خوردگان را در شما می‎یافتم.)

"توسم" معنایش این است که انسان داغ و نشانه یک چیز را در طرف بیابد؛ چون اصحاب جمل که در رأسشان طلحه و زبیر بودند آمدند عایشه را برداشتند و به بصره رفتند و جنگ جمل را به راه انداختند، حضرت می‎فرمایند: من از اول پیش بینی می‎کردم که شما نقض بیعت و تخلف می‎کنید، و احساس می‎کردم که سرانجام گول می‎خورید و می‎روید و این فتنه را برپا می‎کنید.

در تاریخ دارد که طلحه و زبیر بعد از بیعت با علی (ع) وقتی به فکر افتادند با حضرت علی جنگ و مخالفت کنند، آمدند پیش حضرت که در مدینه بود عرض کردند: اجازه بفرمایید ما برویم مکه عمره ای به جا بیاوریم - چون موسم حج نبود - حضرت به آنها فرمود: "ما العمرة تریدان، و انما تریدان الغدرة و نکث البیعة" من می‎دانم شما نمی خواهید عمره به جا آورید بلکه می‎خواهید حقه بزنید و نیرنگ کنید و بیعت خود را بشکنید؛ در جواب قسم خوردند والله نمی خواهیم بیعت را بشکنیم؛ حضرت فرمود: پس بیعت خود را تجدید کنید، آنها دوباره بیعت کردند و خیلی هم بیعت محکمی کردند، و خداحافظی کردند، وقتی که رفتند حضرت فرمود: برخورد ما با اینها در میدان جنگ خواهد بود.شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 232؛ و منهاج البراعة، ج 3، ص 126 و 127

پیغمبراکرم (ص) به حضرت خبر داده بودند که اینها تخلف می‎کنند و خود حضرت هم که امام بودند اطلاع داشتند.

ناوبری کتاب