صفحه ۷۹

معنوی است، و به برکت پیغمبراکرم (ص) و کسانی که با آن حضرت بودند و در رأس آنها حضرت علی (ع) بود، مردم از تاریکی جهل و توحش بیرون آمدند.

ابن هشام و سایر مورخین ذکر کرده اند که: اول مردی که به پیامبراکرم (ص) ایمان آورد علی بن ابیطالب (ع) بود.سیره ابن هشام، ج 1، ص 262 این که حضرت می‎فرمایند: "به وسیله ما" از باب این است که پیغمبر(ص) و خانواده آن حضرت و حضرت علی همه در پیشبرد اسلام نقش داشته اند، و از این عبارت که حضرت می‎فرمایند: "به وسیله ما از تاریکی در آمدید" استفاده می‎شود که پیغمبراکرم (ص) و حضرت علی (ع) و ائمه اطهار(ع) همه نورند؛ یعنی در تاریکی به وسیله نور ما هدایت شدید.

"و تسنمتم العلیاء"

(و به وسیله ما به این مقام بلند رسیدید.)

"تسنمتم" از ماده "سنام" است که به معنای کوهان شتر آمده است، وقتی انسان بخواهد سوار شتر بشود بر کوهان سوار می‎شود و آن جای بلندی است. "علیاء" یعنی جای بلند.

حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما که در آن جهل و توحش و بربریت بودید و هیچ چیز هم نداشتید، به برکت پیامبر و علی و اسلام به این مقام بلند رسیدید، و الان بر عربستان و قسمت هایی از ایران و روم حکومت می‎کنید.

بدون تردید حضرت علی در اسلام نقش بسزایی داشته است، اول کسی است که به پیامبر ایمان آورد و همیشه در رکاب پیغمبر شمشیر می‎زد و از پیغمبراکرم (ص) دفاع می‎کرد و وصی پیغمبر بود.

بسیار بی انصافی است که ما حضرت علی (ع) را با آن سابقه ای که در اسلام داشته و اولین مردی بوده که به پیامبراکرم ایمان آورده، و جز در تقدمش در اسلام دهها فضیلت علمی و اخلاقی دیگر هم دارد، در عرض معاویة بن ابی سفیان

ناوبری کتاب