صفحه ۶۸

"بلی ! والله لقد سمعوها و وعوها، ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم، و راقهم زبرجها"

(بله به خدا قسم این آیه را شنیده اند و حفظ هم کرده اند، و لکن این سه دسته که این کارها را می‎کنند دنیا در نظرشان زیبا جلوه داده شده، و زیور دنیا اینها را ربوده است.)

"وعی" به معنای حفظ است؛ "حلی، یحلی" یعنی زیبا جلوه داده شده؛ "زبرج" یعنی زیور؛ "راقهم" یعنی "اعجبهم" یعنی اینها را به عجب انداخته است.

خلاصه این که پست و مقام دنیا و زر و زیور دنیا باعث شده که این گروهها متکبرانه عمل کنند و علیه حضرت علی (ع) قیام کنند و طبق آیه قرآن عمل نکنند.

چرا حضرت علی (ع) بعد از عثمان خلافت را پذیرفت ؟

"أما والذی فلق الحبة ، و براء النسمة"

(آگاه باشید قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و روح انسانها و حیوانات را خلق کرد)

"نسمة" از ماده "نسیم" است، و "روح" از ماده "ریح" است. می‎گویند: حیات و نفس انسان و حیوان به واسطه روح بخاری و باد به وجود می‎آید. "روح" را می‎گویند "نسمة" یعنی چیزی که به واسطه نسیم و باد محقق شده است.

"لولا حضور الحاضر، و قیام الحجة بوجود الناصر"

(اگر نبود حاضر شدن این حاضرین - کسانی که برای بیعت با حضرت جمع شده بودند - و اگر نبود تمام شدن حجت بر من به واسطه وجود ناصر و یاور)

این بیان حضرت در وقتی است که مردم آمده اند با آن حضرت بیعت کنند، لذا می‎فرماید: این که من در زمان خلفا ساکت بودم به خاطر نبودن یاور بود، اما الان با بودن این کسانی که آماده اند مرا یاری کنند بر من حجت تمام شده است.

"و ما أخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم، و لا سغب مظلوم"

(و اگر نبود پیمانی که خدا از علما گرفته که ساکت نمانند و بی تفاوت نباشند بر پری شکم ظالم و گرسنگی مظلوم)

ناوبری کتاب