صفحه ۶۴۶

عربها به ساحل رودخانه و دریا به این جهت که چسبیده به دریا و رودخانه هستند "ملطاط" می‎گویند. "امرتهم بلزوم هذا الملطاط" یعنی به آنها دستور دادم در ساحل این شط فرات باشند.

خلاصه کلام حضرت در این عبارت این است که چون برای هر لشگری یک مقدمة الجیشی را می‎فرستاده اند تا کارهای مقدماتی لازمی را از قبیل شناسایی موقعیت محل، شناسایی موقعیت دشمن، برآورد تعداد لشگر دشمن و... انجام دهند، حضرت به آنها فرموده اند ملازم ساحل این شط باشید تا مجددا دستور دیگری به شما بدهم.

"و قد اردت أن اقطع هذه النطفة الی شرذمة منکم موطنین اکناف دجلة فانهضهم معکم الی عدوکم، و اجعلهم من أمداد القوة لکم"

(و مصلحت را در این دیدم که از این آب عبور کرده نزد عده ای از شما بروم که در اطراف دجله ساکن هستند، ایشان را تجهیز کرده به جنگ با دشمن شما بیاورم و آنها را برای شما کمک قرار دهم.)

"نطفة" در اصل به آب صاف و خالص گفته می‎شود، و مقصود حضرت از "هذه النطفة" شط فرات است. در بیان علت تغییر مسیر فرموده اند: من اراده کردم از این شط فرات عبور کنم و به یک جمعیتی از شما که اطراف دجله ساکن هستند برخورد کنم؛ "فانهضهم معکم الی عدوکم" تا آنها را همراه شما در مقابله با دشمنان برانگیزم، "و اجعلهم من امداد القوة لکم" و آنها را کمک نیروی شما قرار دهم؛ یعنی هدف من از تغییر مسیر این است که از نیروی عشایر مسلمان نیرومند که در اطراف دجله هستند برای شما استفاده کنم و آنها را برای مقابله با دشمن شما بسیج نمایم.

جمجمه انوشیروان

مرحوم حاج میرزا حبیب الله خوئی در شرح خود به نقل از بحارالانوار از

ناوبری کتاب