صفحه ۶۴۲

و بکش بکش و فشار در این شهر وجود داشت. حضرت امیرالمؤمنین (ع) به عنوان پیش گویی شهر کوفه را مخاطب قرار داده و فرموده اند: ای کوفه ! مثل این که تو را می‎بینم که مانند چرم عکاظی می‎کشند و تحت فشار قرار می‎دهند.

"تعرکین بالنوازل، و ترکبین بالزلازل"

(از پیشامد حادثه ها پایمال می‎شوی، و جنبش ها بر تو وارد می‎شود.)

"تعرکین" از ماده "عرک" به معنای محل تاخت وتاز قرار گرفتن است؛ یعنی به تو هجوم می‎آورند. "نوازل" جمع "نازلة" به معنای حادثه است؛ یعنی با تو برخورد تند می‎شود. "ترکبین" از ماده "رکب"، و "زلازل" جمع "زلزلة" به معنای دگرگونی است؛ یعنی با تو برخوردهای تند می‎شود، تو محل و صحنه تاخت وتاز قرار می‎گیری؛ همین هم بود، یک روز معاویه آمد، یک روز حجاج آمد،حضرت علی (ع) در خطبه 116 نهج البلاغه از آینده مردم کوفه و حکومت حجاج بن یوسف خبر می‎دهد. و هر روزی یک کسی می‎آمد و کوفه را محل هجوم و تاخت وتاز خود قرار می‎داد. وقتی که فردی مانند حجاج وارد کوفه می‎شود و صد و بیست هزار نفر از شیعیان حضرت علی (ع) را می‎کشد، این یک زلزله عجیبی است که می‎شود؛ بعد می‎فرمایند:

"و انی لاعلم انه ما اراد بک جبار سوءا الا ابتلاه الله بشاغل، و رماه بقاتل"

(و من می‎دانم که هیچ ستمگری بر تو اراده ظلم و جور نمی کند مگر این که خدا او را به بلایی و یا کشنده ای مبتلا می‎کند.)

حضرت در ادامه خطاب به شهر کوفه می‎فرمایند: این را هم به تو بگویم، همه اینهایی که به تو حمله می‎کنند روزی کشته می‎شوند "ما اراد بک جبار سوءا" هیچ جبار و ستمگری نسبت به تو اراده بد نمی کند "الا ابتلاه الله بشاغل" مگر این که خداوند او را به یک گرفتاری مبتلا می‎کند "و رماه بقاتل" و کسی را مأمور می‎کند که او را بکشد؛ اینجا ابن ابی الحدید پنج شش نفر از این خلفا و جباران را نقل

ناوبری کتاب