صفحه ۶۱۳

می‎توانند به یاد آخرت خود باشند و برای فردای قیامت کار کنند و چیزی پس انداز نمایند.

در حدیث قدسی آمده است: "یا موسی لاتطول فی الدنیا أملک فیقسو لذلک قلبک و قاسی القلب منی بعید"منهاج البراعة، ج 4، ص 204 ای موسی آرزویت را در این دنیا طولانی نکن برای این که قلبت قساوت پیدا می‎کند، و کسی که قلبش قساوت داشته باشد از خدا دور است.

و در دیوان منسوب به حضرت امیر(ع) هم آمده است:

"تؤمل فی الدنیا طویلا و لاتدری ____ اذا جن لیل هل تعیش الی فجر
فکم من صحیح مات من غیر علة ____ و کم من مریض عاش دهرا الی دهر
و کم من فتی یمسی و یصبح آمنا ____ و قد نسجت اکفانه و هو لایدری"منهاج البراعة، ج 4، ص 205

آرزوهایت را در دنیا طولانی می‎کنی در حالی که نمی دانی اگر شب آمد آیا تا صبح زنده هستی، چه بسیار کسانی که سالم اند و بدون مریضی می‎میرند و چه بسیار مریض هایی که سالیانی زنده می‎مانند، و چه بسیار جوانهایی که صبح و شب در ایمنی به سر می‎برند و حال آن که کفنهای آنها به تحقیق بافته شده و آنها نمی دانند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب