صفحه ۶۱۲

از شدت ترس و وحشت انسان از برادر، پدر، مادر، همسر و فرزند خود فرار می‎کند. پس مقصود حضرت این است که اهل دنیا در قیامت در جهنم هستند.

قیامت یعنی روز نتیجه و حساب

"و ان الیوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل"

(و به تحقیق که امروز و این دنیا جای عمل است نه حساب و مکافات، ولی فردای قیامت روز حساب است نه عمل.)

شاید این جمله حضرت برای این باشد که به مردم بفهماند پس از مردن دیگر جای عمل نیک و کار خیر انجام دادن نیست، هر کاری می‎خواهید در همین دنیا انجام دهید، عمل فردا فایده ای ندارد و یا اصلا فردا وظیفه و تکلیفی نیست، امروز روز عمل است، امروز شما مکلف به نماز و روزه و خمس و زکات هستید، امروز شما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارید، فردا روز حسابرسی و گرفتن پاداش اعمال است، روز قیامت روز نتیجه است؛ این محصلی که برای گرفتن نتیجه امتحانات به دفتر مدرسه مراجعه کرده، دیگر درس خواندن آن روز برای زیاد شدن نمرات در روز نتیجه اثر و فایده ای ندارد، می‎بایست در روزهای پیش از امتحان می‎خواند؛ بنابراین روز قیامت روز نتیجه اعمال دوران عمر در دنیاست. نه امروز روز مجازات است و نه فردا عمل فایده دارد، بلکه امروز روز عمل و فردا روز نتیجه است.

این دنیا در حقیقت "متجر" و محل تجارت ماست، و این عمری که خداوند برای بندگان خود مقدر کرده سرمایه ای است که باید در این محل تجارت صرف شود و برای آخرت خود چیزی را اندوخته کند؛ اندوخته های امروز ما به درد فردای قیامت می‎خورد، انسانی که از متابعت هوای نفسانی دست کشیده باشد می‎تواند سرمایه عمر خود را در راه سعادت صرف نماید، کسانی که آرزوهای طولانی ندارند

ناوبری کتاب