صفحه ۶۱۱

به فقرا و بینوایان بدهد، با آن مسجد و مدرسه بسازد، خرج ترویج دین و اعلای کلمه "لا اله الا الله" کند، چه بدی دارد؟ آن دنیایی بد است که انسان را در خود غرق کند و انسان خیال کند هر چه هست و نیست در همین دنیا خلاصه شده است، آن مال دنیایی بد است که انسان وجوهات آن را ندهد و روی هم انباشته کند و یا در راههای فساد مصرف کند.

پس فرزندان آخرت باشید، یعنی از کسانی باشید که دنیا و اموال و ریاست دنیا را برای تأمین سعادت آخرت می‎خواهند؛ و از فرزندان دنیا نباشید، یعنی از کسانی نباشید که اموال دنیا را برای دنیا می‎خواهند، برای خوشگذرانی دنیا می‎خواهند؛ "فان کل ولد سیلحق بامه یوم القیامة" زیرا هر فرزندی روز قیامت با مادر خود محشور می‎شود؛ اهل دنیا با دنیا در جهنم هستند، اهل آخرت هم در بهشت خواهند بود. در بعضی نسخه ها "فان کل ولد سیلحق بابیه یوم القیامة" دارد،منهاج البراعة، ج 4، ص 199 یعنی در روز قیامت افراد ملحق به پدرشان می‎شوند. البته باید توجه داشت که این یک مثال و یک تشبیه است نسبت به دنیا، وگرنه در روز قیامت هیچ کسی با پدر و مادر خود کار ندارد، و هیچ فرزندی را به حساب پدر یا مادرش محاسبه نمی کنند؛ زیرا که قرآن فرموده است: (فاذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذ و لایتسألون)سوره مؤمنون، آیه 101 وقتی که در صور دمیده و قیامت برقرار شد دیگر این خویشاوندیهای دنیا وجود ندارد و از کسی نمی پرسند تو فرزند چه کسی بوده ای. پس این طور نیست که واقعا در قیامت فرزندان به پدر یا مادرشان ملحق شوند، بلکه از یکدیگر فرار هم می‎کنند، و قرآن هم در این مورد فرموده است: (یوم یفر المرء من أخیه، و امه و أبیه، و صاحبته و بنیه، لکل امری منهم یومئذ شأن یغنیه)سوره عبس، آیات 34 تا 37 قیامت روزی است که

ناوبری کتاب