صفحه ۶۰۵

حیله گریهای معاویه بعدا از حکمیت تخلف نفرمود و سیاسی کاری نکرد، نه این که نمی دانست یا نمی توانست.

بی دینی عامل فرصت طلبی

"و ینتهز فرصتها من لا حریجة له فی الدین"

(و کسی که در دین از هیچ گناهی باک ندارد فرصت را از دست نمی دهد و به هر مکر و حیله ای دست می‎زند.)

"انتهز" به معنای غنیمت دانستن فرصت است. "حریج" از ماده "حرج" به معنای مانع است؛ و کسی که مبالاتی در دین و دیانت ندارد دنبال فرصتهای حیله زدن و کلاه گذاشتن می‎گردد، و اگر فرصتی به دست او آمد آن را غنیمت دانسته و از آن کمال استفاده را می‎برد. مصداق کامل این سخن حضرت، معاویه و عمروعاص هستند که از چنین فرصتهایی کمال استفاده را می‎کردند، و اگر فرصتی هم پیدا نمی شد به انحاء مختلف فرصت سازی می‎نمودند.

خطبه 42

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی، و طول الامل، فاما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و اما طول الامل فینسی الاخرة ، الا و ان الدنیا قد ولت حذاء، فلم یبق منها الا صبابة کصبابة الاناء اصطبها صابها، الا و ان الاخرة قد اقبلت و لکل منهما بنون، فکونوا من ابنأ الاخرة ، و لاتکونوا ابنأ الدنیا؛ فان کل ولد سیلحق بامه یوم القیامة ، و ان الیوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل"

ناوبری کتاب