صفحه ۵۹۶

"اما الامرة البرة فیعمل فیها التقی، و اما الامرة الفاجرة فیتمتع فیها الشقی، الی ان تنقطع مدته، و تدرکه منیته"

(پرهیزگار در حکومت نیک به وظایف خود عمل می‎کند، و زیانکار در حکومت فاسد بهره خود را می‎برد، تا عمر او به سرآید و مرگ را دریابد.)

حکومت به دو صورت است: یا حکومت حکومت حق و اسلام است، و یا حکومت سلطان ظالم و جائر است؛ پس اگر حکومت حکومت امام عادل باشد، انسانهای متقی و پرهیزگار در این حکومت اعمال صالح انجام می‎دهند، "و اما الامرة الفاجرة فیتمتع فیها الشقی" و اما اگر حکومت حکومت فاسد و فاجر باشد، گناهکاران در آن حکومت بهره مند می‎شوند، آدمهای شقی و بدبخت در حکومت ناصالح از زندگی خوبی برخوردارند "الی ان تنقطع مدته" تا این که مدتش تمام می‎شود "و تدرکه منیته" و مرگ خود را درک می‎کند؛ یعنی مرگش می‎رسد.

پس خلاصه این حدیث طبق این نقل این است که اگر حکومت هر زمان حکومتی عادل و مطابق اسلام باشد، آنهایی که مقید به قوانین اسلام هستند به راحتی وظایف خود را انجام می‎دهند و از گناه پرهیز می‎کنند و کسی هنگام انجام فرایض آنها را سرزنش نمی کند، و طبیعی است که اشقیا و فجار در این زمان به سختی زندگی را می‎گذرانند؛ در زمان حکومت اسلام و امامت عادل گناهکاران در انجام گناه آزاد نیستند، اما اگر حکومت انسانهای فاسق و فاجر روی کار باشد میدان برای تاخت وتاز ستمکاران وسیع است، ولی مؤمنین و پرهیزگاران هنگام انجام فرایض و واجبات در مضیقه هستند؛ و بالاخره اصل حکومت لازم و ضروری است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب