صفحه ۵۹۵

اگر حکومت نباشد زورمندان حقوق ضعیفان و زیردستان را ضایع می‎کنند، بنابراین به وسیله امیر از تضییع کردن حقوق ضعفا جلوگیری می‎شود. "و یؤخذ به للضعیف من القوی" یعنی حق ضعیف به وسیله امیر از قوی و زورمند گرفته می‎شود، "حتی یستریح بر" تا این که مؤمن راحت می‎شود، "و یستراح من فاجر" و از دست فاجر آسوده می‎گردد.

نقل خطبه به گونه ای دیگر

"و فی روایة أخری انه (ع) لما سمع تحکیمهم قال:"

مرحوم سید رضی می‎گوید در روایت دیگر این طور آمده است: "لما سمع تحکیمهم" وقتی حضرت این کلام "لا حکم الا لله" را شنیدند فرمودند:

"حکم الله أنتظر فیکم"

(من منتظر حکم خدا درباره شما هستم.)

قبلا گفته ایم که شیعه و سنی این موضوع خوارج را نقل کرده اند که پیامبراکرم (ص) خبر داده است، ابن ابی الحدید هم زیاد نقل می‎کند که پیامبراکرم (ص) موضوع خروج خوارج را به حضرت علی (ع) خبر داده شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 265 تا 283 و 286 تا 295 و امیرالمؤمنین (ع) هم می‎بایست در مقابل آنها ایستادگی می‎کرد وگرنه اینها به طور کلی جامعه مسلمین را از بین می‎بردند، و حضرت علی (ع) هم طبق وظیفه ای که داشت مقابل آنها ایستاد و با موعظه هشت هزار نفر از آنها را توبه داد و از چهار هزار نفر دیگر فقط نه نفر موفق به فرار شدند و بقیه همگی کشته شدند،منهاج البراعة، ج 4، ص 136 اینجا حضرت علی می‎فرمایند: من حکم خدا را درباره شما منتظر هستم؛ و بعد فرمودند:

ناوبری کتاب