صفحه ۵۸۳

ایراد این خطبه پرداخته و آنها را سرزنش می‎فرمایند که چرا انگیزه دینی ندارید؟ و چرا غیرت و حمیت به خرج نمی دهید؟!

علی (ع) گرفتار مردمی نافرمان و بی تفاوت

فرموده اند:

"منیت بمن لایطیع اذا أمرت، و لایجیب اذا دعوت، لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم ؟"

(به کسانی گرفتار شده ام که وقتی آنها را امر می‎کنم پیروی نمی کنند، و وقتی آنها را می‎خوانم اجابت نمی کنند، ای بی ریشه ها برای یاری خدا منتظر چه چیز هستید؟)

"منیت" به معنای "بلیت" است یعنی مبتلا شدم. می‎فرمایند: من به مردمی مبتلا شده ام که وقتی آنها را امر می‎کنم و دستور می‎دهم مرا اطاعت نمی کنند. این خطبه حضرت در مقام گلایه از مردم و درد دل حضرت است، حضرت امیر(ع) امام واجب الاطاعة بودند و مردم باید بدون چون و چرا اوامر حضرت را عمل می‎کردند، ولی چون مقام و موقعیت حضرت را نشناخته بودند با بی توجهی با آن حضرت برخورد می‎کردند. "و لایجیب اذا دعوت" و وقتی آنها را به کاری دعوت می‎کنم دعوتم را اجابت نمی کنند "لا ابا لکم" ای بی ریشه ها، این یک جمله ای است که عربها هنگام مذمت به کار می‎برند؛ و شاید می‎خواهند بگویند شما حمیت و غیرت ندارید که از خود دفاع نمی کنید. به هرحال به نظر می‎رسد جزو جمله بعد باشد؛ یعنی "لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم ؟" ای بی ریشه ها چه می‎گویید، چه چیز انتظار دارید که خدا را یاری نمی کنید؟ حقیقت جهاد یاری دین خداست، و حقیقت یاری دین خدا یاری خداست، در آیه شریفه آمده است: (ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم)سوره محمد(ص)، آیه 7 اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را

ناوبری کتاب