صفحه ۵۷۳

این عبارت بنا به قول ابن ابی الحدید قسمت سوم از این خطبه است که حضرت در جواب انتقاداتی که از وی راجع به غیب گویی های حضرت می‎شده ایراد فرموده اند. حضرت امیر(ع) در موارد مختلف اخباری از غیب داده اند که شیعه و سنی بسیاری از آنها را نقل کرده اند، همین ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خود غیب گویی های زیادی را که شیعه و سنی نقل کرده اند در شرح همین خطبه آورده شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 286 و داستانهایی را که حاکی از غیب گویی حضرت است نقل کرده است. برخی از مردم زمان حضرت وقتی این اخبار را می‎شنیدند از آنها به چاخان و دروغ تعبیر می‎کردند که در حقیقت تهمت دروغگویی به آن حضرت بود، وقتی این سخنان به گوش آن حضرت رسید فرمودند: هر که هر چه می‎خواهد بگوید، اینها تهمت است که به من می‎زنند "رضینا عن الله قضأه" ما راضی به قضا و قدر خدا هستیم. کار به جایی رسیده که علی (ع) با آن سوابق درخشانی که در اسلام دارد، یک عده ای بگویند این اخبار دروغ است، آنچه آن حضرت می‎فرموده اخباری بوده که از رسول خدا(ص) شنیده، ولی در عین حال گفته های حضرت را رد می‎کردند. می‎فرمایند: من راضی هستم به رضای خدا، "و سلمنا لله امره" و ما در مقابل امر خدا تسلیم هستیم.

"اترانی اکذب علی رسول الله(ص)؟" فکر می‎کنید من بر رسول خدا(ص) دروغ می‎بندم ؟ برای این که آنچه را حضرت به عنوان اخبار غیبی می‎فرمود، به رسول خدا(ص) نسبت می‎داد و می‎گفت: از رسول خدا(ص) شنیدم که چنین می‎فرموده است، و هیچ گاه مستقیما به عنوان خودشان نقل نمی فرمودند. بنابراین اگر آنچه را که حضرت فرموده چاخان و دروغ بدانند در حقیقت آن حضرت را متهم به دروغ بستن به رسول خدا(ص) کرده اند، از این رو در رد این اتهام می‎فرمایند: "اترانی اکذب علی رسول الله(ص)؟" آیا خیال می‎کنید در اخباری که می‎دهم بر رسول خدا دروغ می‎بندم ؟ "والله لانا اول من صدقه" به خدا سوگند من اولین کسی

ناوبری کتاب