صفحه ۵۷

اما با توجه به استعمال فعل مجهول و موقعیت سنی آن دو حضرت بعید به نظر می‎رسد؛ زیرا در آن زمان امام حسن و امام حسین بچه نبودند که پایمال شوند، لکن چون در اطراف حضرت بودند ممکن است بگوییم جمعیت به حدی بود که مثل این که آنها زیر پاها قرار گرفتند. و شاید منظور از پاره شدن دو پهلو لباس دو پهلو باشد.

در هر صورت فشار می‎آوردند که با آقا بیعت کنند. البته اینها مبالغه است، می‎خواهد شدت هجوم مردم را بیان کند.

"مجتمعین حولی کربیضة الغنم"

(در حالی که مردم اجتماع می‎کردند دور من مثل گله گوسفند.)

گله گوسفند همراه با چوپان و الاغ و سگشان همه را "ربیضة" می‎گویند. حضرت در این قسمت چگونگی اجتماع مردمی را بیان می‎کند که برای بیعت به سوی حضرت هجوم بردند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب