صفحه ۵۲۷

من به مسئولین تذکر می‎دهم الان که حکومت اسلامی است به فکر مستضعفین و جنوب شهری ها باشید، ما نمی گوییم به فکر شمال شهر نباشید بلکه می‎گوییم به همان اندازه که آنها مورد نظر و توجه هستند جنوب شهری ها و مستضعفین هم مورد توجه باشند، ما که می‎گوییم حامی مستضعفین هستیم واقعا باید به فکر آنها باشیم، فقط حرف و شعار نباشد، باید دولت افرادی را بفرستد تا کمبودهای روستاها را شناسایی و آنها را برطرف کنند. بار سنگین جامعه به دوش روستاییان است، تولید دست آنهاست، اگر آنها گندم و سیب زمینی و میوه و... تولید نکنند شمال شهری ها و مقامات دولتی و دولتی ها از گرسنگی می‎میرند، بنابراین زحمت را این بیچاره ها می‎کشند آن وقت سوبسید گوشت و نان و امثال آن را به شهرنشینان می‎دهند، و این مبنای رژیم سابق بوده است که سوبسید را به عنوان رشوه به شهرنشینان می‎داده تا ساکت باشند، چرا باید تهرانی گوشت کیلویی پنجاه و شصت تومان بخورد و روستایی گوشت کیلویی صد و بیست تومان ؟!این خطبه در تاریخ 13611212 توسط حضرت استاد تفسیر شده و در آن تاریخ گوشت کوپنی در قم و تهران هر کیلو پنجاه تومان بود. اگر تهرانی نمی تواند در تهران زندگی کند به روستا برود و کشاورزی کند، اصلا این همه آدم برای چه در تهران جمع بشوند؟! شهر بزرگ غلط است، شهر بزرگ برنامه استعمار است، باید بروند در روستاها بیابانهای خدا را احیا کنند، دامداری کنند. دولت باید تصمیم بگیرد یا به همه سوبسید بدهد یا به هیچ کس ندهد.

عدالت اسلامی اقتضا می‎کند که حکومت اسلام مستضعفین و مستکبرین را به یک چشم نگاه کند، نمی گوییم مستکبرین بشر نیستند، آنها را هم باید از استکبار نجات داد، استکبار هم یک مرضی است، باید روحیه استکبار را از آنها بگیریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب