صفحه ۵۰۸

ویژگی های خداجویان واقعی

"و بقی رجال غض أبصارهم ذکر المرجع، و أراق دموعهم خوف المحشر"

(و مردان دیگری هستند که چشمهایشان را یاد قیامت شکسته است، و ریخته است اشکهای آنها را ترس از محشر.)

"غض" یعنی شکستن. خداوند در قرآن می‎فرماید: (قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم)سوره نور، آیه 30 ای پیغمبر به مؤمنین بگو چشمهای خود را بشکنند؛ یعنی با چشم تیز به زنهای مردم نگاه نکنند، چشمتان را بشکنید، چشم چرانی نکنید، با توجه به زنهای مردم نگاه نکنید. کسی که به دنیا توجه ندارد، نگاه می‎کند اما با بی اعتنایی نگاه می‎کند، علاقه به مال و ریاست و آقایی دنیا ندارد.

"مرجع" یعنی مکان و زمان رجوع، یعنی خدا و قیامت و معاد؛ (انا لله و انا الیه راجعون)سوره بقره، آیه 156 ما از خداییم و به سوی خدا برگشت می‎کنیم. "محشر" اسم مکان است، یعنی مکان جمع شدن.

خداجویان واقعی این گونه هستند که یاد قیامت، یاد روز حساب و کتاب، یاد روزی که (من یعمل مثقال ذرة شرا یره)سوره زلزلة، آیه 8 هر کس کوچکترین شر و بدی انجام داده باشد آن را می‎بیند، یاد روزی که وقتی نامه عمل انسان را به دست او می‎دهند با تعجب می‎گوید(مال هذا الکتاب لایغادر صغیرة و لا کبیرة الا أحصیها)سوره کهف، آیه 49 این چه نوشته ای است که کوچک و بزرگ اعمال ما در آن ثبت شده است، آنها را از توجه به دنیا باز می‎دارد، و با بی اعتنایی به دنیا و مال و مقام آن نگاه می‎کنند، و ترس از محشر اشک آنها را جاری می‎سازد.

ناوبری کتاب