صفحه ۵۰۶

اما دسته سوم:

"و منهم من یطلب الدنیا بعمل الاخرة ، و لایطلب الاخرة بعمل الدنیا، قد طأمن من شخصه، و قارب من خطوه، و شمر من ثوبه، و زخرف من نفسه للامانة ، و اتخذ سترالله ذریعة الی المعصیة"

(و از آنها کسی است که طلب می‎کند دنیا را به واسطه عمل آخرت، و طلب نمی کند آخرت را به عمل دنیا، خودش را کوچک و متواضع نشان می‎دهد، آرام آرام قدم برمی دارد - خودش را باوقار نشان می‎دهد - دامانش را بالا می‎زند - تا به نجاست آلوده نشود و بگویند آدم خوبی است - خودش را به اعمال آخرتی زینت می‎دهد تا خودش را امین مردم نشان بدهد، و پرده پوشی خدا را وسیله ای قرار داده برای این که معصیت خدا کند.)

خلاصه دسته سوم کسانی هستند که عمل آخرت را انجام می‎دهند؛ یعنی نماز می‎خوانند و روزه می‎گیرند و اعمال واجب و مستحب را انجام می‎دهند، اما برای این که در نظر مردم خوب جلوه کنند، در صورتی که می‎توانند با اعمال دنیایی هم مثل کار کردن و کشاورزی کردن آخرت را طلب کنند.

انسان اگر قصدش خدا باشد می‎تواند با اعمال دنیایی هم به خداوند تقرب پیدا کند؛ راوی می‎گوید: امام باقر(ع) را دیدم که در هوای گرم روی زمین کار می‎کند و بیل می‎زند، گفتم بروم و این پیرمرد را نصیحت کنم، به او عرض کردم: پیرمردی از پیرمردهای قریش در این سن و در هوای گرم طالب دنیا هستی، اگر در این حال اجلت برسد جواب خدا را چه می‎گویی ؟ حضرت فرمود: اگر اجل من در این حال برسد در حالی است که من در عبادت خدا هستم.وسائل الشیعة، ج 12، ص 10، باب استحباب طلب الرزق، حدیث 1

پس دسته سوم کسانی هستند که ظاهری آراسته دارند اما باطنشان خراب است، و خداوند هم در این دنیا باطن آنها را می‎پوشاند؛ و اگر خداوند متعال باطن ما

ناوبری کتاب