صفحه ۴۹۶

مشبهه است یعنی ناسپاس، خداوند در قرآن می‎فرماید: (ان الانسان لربه لکنود)سوره عادیات، آیه 6 به درستی که انسان ناسپاس و کنود نعمت های پروردگار است؛ کنود است یعنی جدیتی که باید در انجام وظایف داشته باشد ندارد، از ریشه همان "کند" است که در فارسی به کار می‎رود. در بعضی از نسخه ها به جای "کنود" "شدید" دارد،شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 174؛ و منهاج البراعة، ج 4، ص 48 یعنی بخیل، در قرآن می‎فرماید: (و انه لحب الخیر لشدید)سوره عادیات، آیه 8 به درستی که انسان به خاطر محبتی که به خیر یعنی مال دنیا دارد بخیل است، لذا اگر کلام حضرت "و زمن شدید" باشد، یعنی زمانه ای که بخیل است.

انحراف انقلابیون پس از پیروزی هر انقلابی

علی (ع) مردم زمانی را که به خلافت رسیده با مردم زمان پیامبر مقایسه می‎کند، مردم در زمان پیامبراکرم (ص) بخصوص در مدینه دارای خلوص و صفا و از خودگذشتگی بودند، واقعا فداکاری و فعالیت می‎کردند، این خلوص و فداکاری در زمان حضرت علی از میان رفته بود و مردم بیشتر به دنیا اقبال کرده بودند و کمتر به حق و حقیقت توجه داشتند.

انسان وقتی تاریخ را مطالعه می‎کند می‎بیند انقلابات و تحولاتی که در دنیا پیدا شده معمولا این گونه بوده است که یک عده از روی ایمان و خلوص قیام کرده و انقلاب می‎کنند و تحرک ایجاد می‎شود؛ ولی وقتی انقلاب پیروز شد و اوضاع دنیا به نفع آنها شد و حکومت و ریاست به دستشان آمد، خیلی از آنهایی که در صحنه بودند عوض می‎شوند و اهل دنیا می‎شوند.

اسلام یکی از بزرگترین انقلابهای جهان بوده است که به وسیله پیامبراکرم (ص) در عربستان پیدا شد، کسانی که در اول دور پیغمبر بودند جز فداکاری و

ناوبری کتاب