صفحه ۴۹۰

متقابلا برای تو شخصیت قائل می‎شوند. در مشورت مطلب پخته تر می‎شود و راه صواب به دست می‎آید؛ علی (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید: "من شاور الرجال شارکها فی عقولها" نهج البلاغه، حکمت 161 کسی که با مردم مشورت کند خودش را در عقل آنها شریک کرده است.

خلاصه آن که عثمان دیکتاتوری کرد، دیکتاتوری هم عکس العمل دارد، عکس العمل آن یورش مردم بود، هم عثمان در دیکتاتوری خود بد کرد و هم مردم در یورش خود به عثمان، و جزای هر کدام را خدا می‎دهد.

خطبه 31

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) لابن العباس لما أرسله الی الزبیر یستفیئه الی طاعته قبل حرب الجمل:

"لاتلقین طلحة فانک ان تلقه تجده کالثور عاقصا قرنه، یرکب الصعب و یقول: هو الذلول، و لکن الق الزبیر، فانه ألین عریکة ، فقل له: یقول لک ابن خالک : عرفتنی بالحجاز، و أنکرتنی بالعراق، فماعدا مما بدا"

قال الشریف: اقول: هو أول من سمعت منه هذه الکلمة، أعنی "فما عدا مما بدا"

"و من کلام له (ع) لابن العباس لما أرسله الی الزبیر یستفیئه الی طاعته قبل حرب الجمل"

(از فرمایشات حضرت است به ابن عباس وقتی که او را پیش از جنگ جمل نزد زبیر فرستاد تا از او بخواهد به اطاعت او برگردد.)

"استفاء" از ماده "فئ" است به معنای رجوع و بازگشت؛ سایه بعد از ظهر را هم

ناوبری کتاب