صفحه ۴۸۷

خطبه های 30 و 31 (درس 77)

خطبه 30

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) فی معنی قتل عثمان:

"لو أمرت به لکنت قاتلا، او نهیت عنه لکنت ناصرا، غیر ان من نصره لایستطیع أن یقول: خذله من أنا خیر منه، و من خذله لایستطیع أن یقول: نصره من هو خیر منی و أنا جامع لکم أمره: استأثر فأساء الاثرة ، و جزعتم فأسأتم الجزع و لله حکم واقع فی المستأثر و الجازع"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، در این جلسه خطبه سی و سی و یکم مطرح است.

"و من کلام له (ع) فی معنی قتل عثمان"

(از فرمایشات حضرت در مورد کشتن عثمان است.)

ارتباط قتل عثمان با فساد کارگزاران و درباریان او

یکی از اشکالاتی که بر عثمان وارد می‎کردند و کم کم این اشکال عمومی

ناوبری کتاب