صفحه ۴۷۷

خوارج که دچار کج اندیشی شده بودند و بر ضد حضرت شورش کردند جنگید و تمامی آنها را که چهار هزار نفر بودند کشت، فقط نه نفر از آنها توانستند جان سالم به در برند و فرار کنند، امروز هم بقایای خوارج در عمان و مسقط به نام "اباضیة" هستند و به همان عقاید خاص خود باقی هستند.شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 277؛ و منهاج البراعة، ج 4، ص 136؛ البته خود اباضیه منکر این قضیه هستند و مدعی هستند که خوارج را قبول ندارند. بحوث فی الملل و النحل، ج 5، ص 217 به بعد.

حمله ضحاک بن قیس فهری به اطراف کوفه

معاویه از این فرصت استفاده کرده و ضحاک بن قیس فهری را با نیرویی بین سه تا چهار هزار نفر برای حمله به اطراف کوفه اعزام کرد، و به او چنین دستور داد: "سر حتی تمر بناحیة الکوفة و ترتفع عنها ما استطعت، فمن وجدته من الاعراب فی طاعة علی (ع) فأغر علیه، و ان وجدت له مسلحة او خیلا فأغر علیها، و اذا أصبحت فی بلدة فأمس فی أخری، و لاتقیمن لخیل بلغک أنها قد سرحت الیک لتلقاها فتقاتلها"شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 116 و 117 حرکت کن به جانب کوفه که مرکز حکومت علی است اما به خود کوفه کاری نداشته باش، از اعراب - اعراب معمولا به عشایری می‎گفتند که در مرکز نبودند و در بیابانها و چادرها زندگی می‎کردند - هر که در طاعت علی (ع) یافتی بر آنها یورش ببر و غارت کن، هر کجا مرکز نیروهای نظامی علی (ع) را یافتی بر آن یورش ببر و غارت کن، در یک منطقه ثابت نمان، اگر صبح را در منطقه ای بودی شب در منطقه دیگری باش و حمله کن، اگر به تو خبری رسید که نیرویی برای جنگ با تو اعزام شده است با او درگیر نشو و از منطقه ای که در آن هستی خارج شو.

ضحاک بن قیس حرکت کرد از این شهر به آن شهر و از این ده به آن ده، هر کجا رفت یورش برد و غارت کرد و بلوا و آشوب ایجاد کرد، حتی به عده زیادی از

ناوبری کتاب