صفحه ۴۶۷

انسان آزمایش شود تا در مسابقه برنده شود و به هدف برسد.

بنابراین دنیا میدان ریاضت است، خداوند در قرآن می‎فرماید: (الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم أیکم أحسن عملا)سوره ملک، آیه 2 خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرد تا آزمایش کند شما را که چه کسی عملش بهتر است؛ یعنی خلوصش زیادتر است.

حقیقت پل صراط و جهنم

پس اگر دنیا پر از حوادث و ناراحتی و نگرانی است برخلاف انتظار نیست، ما آمده ایم تا در این پیچ و خمها صراط مستقیم را پیدا کنیم، تا ریاضت بکشیم و تربیت شویم و در مسابقه برنده شویم، مسابقه ای که در روز قیامت است، بر روی پل صراط، پل صراطی که طبق روایات از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. در روایت دارد که عده ای مثل برق جهنده از آن عبور می‎کنند، و عده ای لنگان لنگان از آن می‎گذرند، و عده ای هم در جهنم سقوط می‎کنند. پل صراط بر روی جهنم کشیده شده است.

جهنم همان باطن دنیاست؛ در خلال همه شئون دنیا یک خط خدایی هست که انسان باید از روی آن برود، این خط خدایی در قیامت مجسمه اش همان پل صراط است، در همین دنیا هم راه حق از مو باریک تر است ولی عده ای مثل برق جهنده آن را طی می‎کنند، و عده ای هم لنگ لنگان می‎روند؛ باید از خدا بخواهیم که این راه را به سلامت طی کنیم و در وسط راه در جهنم سقوط نکنیم.

در اینجا حضرت علی (ع) می‎فرماید: "و السبقة الجنة، و الغایة النار"؛ "غایت" یعنی نهایت. نهایت سیر ممکن است خوب باشد و ممکن هم هست بد باشد، اما "سبقة" آن نهایتی است که خوب باشد. در مسابقه به نقطه پایانی مسابقه و پاداش مسابقه هر دو می‎گویند "سبقة"، اما آنجایی که حرکت تمام می‎شود می‎گویند

ناوبری کتاب