صفحه ۴۳۳

هر کس خواستند قرار بدهند، بدهند به اسرائیل که بمب بر سر مسلمانها بریزد؛ امروز کفار نفت کشورهای اسلامی را می‎گیرند و سلاحهای از رده خارج شده را به مسلمانان می‎دهند؛ مسلمین باید خود سلاحهای جنگی بسازند و مجهز شوند و در مقابل دشمنی که شمشیر کشیده شمشیر بکشند، قدرت و شمشیر است که مردم را به پای می‎دارد. این قدرت اگر در اختیار اهل حق باشد کلید بهشت است، و اگر در اختیار باطل قرار گیرد کلید جهنم است.

حدیث دیگری مرحوم شیخ در تهذیب از امیرالمؤمنین نقل می‎کند که فرمود: "کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله، و جهاد المراءة أن تصبر علی ماتری من أذی زوجها و غیرته (عشیرته)"تهذیب الاحکام، ج 6، ص 126، باب من یجب علیه الجهاد، حدیث 1؛ و در نسخه بدل، چاپ قدیم، ج 2، ص 43، "عشیرته" ذکر شده است. خداوند واجب کرده است بر مردها و زنها جهاد را - جهاد یعنی کوشش کردن و انسان کوشش می‎کند برای دفاع - جهاد مرد آن است که جان و مال خود را بذل کند تا در راه خدا شهید شود، و جهاد زن آن است که بر آنچه از اذیت شوهر و غیرت شوهر یا خانواده شوهر می‎بیند صبر کند. این جمله را خواهران توجه کنند که اگر در مقابل مشکلات و سختی ها و اذیت های شوهر و خانواده او صبر کردند و از به هم خوردن کانون خانواده جلوگیری کردند جهاد است.

اسلام به این مسأله که انسان نباید زیر بار زور و ظلم برود بسیار اهمیت داده است تا جایی که می‎گوید: اگر مأمور جمع آوری زکات است و بیش از حد واجب زکات بگیرد و زور بگوید و تو در مقابل آن ایستادگی کردی و زیر بار زور نرفتی و برای این که زیر بار زور نروی کشته شدی شهید هستی.

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از امام زین العابدین (ع) روایت می‎کند که فرمود:

ناوبری کتاب