صفحه ۴۳۲

با کسانی که با شما جنگ و ستیز ندارند و شما را از خانه هایتان بیرون نمی کنند و این که با آنها مهربانی کنید، خدا دوست دارد کسانی را که با عدالت رفتار می‎کنند.

امروز عراق به ایران حمله و شهرهای ایران را اشغال کرده است، وجدان هر انسانی می‎گوید باید اینجا در مقابل باطل ایستادگی و دفاع کرد.

حتی اگر مسلمانی در غرب یا شرق دنیا گرفتار طاغوت و مستکبرین باشد، چون مسلمانها در حکم یک پیکر واحدند، وظیفه همه است که از آن مسلمان دفاع کنند، انسانها همه پیکر واحدند مخصوصا مسلمانها. شیخ طوسی در تهذیب از رسول اکرم (ص) روایت می‎کند که فرمود: "من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم"تهذیب الاحکام، ج 6، ص 175، باب النوادر من کتاب الجهاد، حدیث 29 کسی که بشنود مردی صدا می‎کند ای مسلمانها، اما جواب او را ندهد پس مسلمان نیست.

دفاع کردن از حق و عدالت امری است طبیعی، انسان باید آمادگی برای دفاع از حق و عدالت را داشته باشد. قرآن می‎فرماید: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة)سوره انفال، آیه 60 مهیا کنید در مقابل کفار آنچه می‎توانید از نیرو.

شیخ طوسی در تهذیب روایت می‎کند که پیغمبراکرم فرمود: "الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف، و لایقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار"تهذیب الاحکام، ج 6، ص 122، باب فضل الجهاد و فروضه، حدیث 6 خوبی همه اش در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر، و مردم را به پا نمی دارد مگر شمشیر، و شمشیرها کلیدهای بهشت و جهنم اند؛ شمشیر یعنی قدرت، در گذشته شمشیر سمبل قدرت بوده است، حالا هواپیما و موشک و امثال آنها سمبل قدرت می‎باشند که بایستی مسلمانان آنها را بسازند و در اختیار داشته باشند، نه این که کفار بسازند و مسلمانان از آنان بخرند، آنها هم در اختیار

ناوبری کتاب