صفحه ۴۲۹

خطبه 27 (درس 72)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"أما بعد، فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولیائه، و هو لباس التقوی، و درع الله الحصینة ، و جنته الوثیقة ، فمن ترکه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل و شملة البلاء، و دیث بالصغار و القماءة ، و ضرب علی قلبه بالاسداد، و ادیل الحق منه بتضییع الجهاد و سیم الخسف و منع النصف"

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، امروز خطبه بیست و هفتم مطرح است. این خطبه مربوط به جهاد است؛ لذا قبل از ورود به اصل خطبه مقدمه کوتاهی را ذکر می‎کنیم.

شیوه های تبلیغی اسلام

یکی از اشکالاتی که به اسلام می‎کنند این است که اسلام دین جنگ و شمشیر است، و با زور پیشروی کرده است. اما قرآن با صراحت اعلام می‎دارد که: (لا اکراه فی الدین)سوره بقره، آیه 256 دین اکراه بردار نیست؛ دین یک اعتقاد قلبی است، و قلب انسان

ناوبری کتاب