صفحه ۴۲۰

"و تقطعون أرحامکم"

(و قطع رحم می‎کردید.)

برای یک امر جزئی برادر برادرش را می‎کشت.

"الاصنام فیکم منصوبة ، والاثام بکم معصوبة"

(بتها بین شما برپا بود، و گناهان به شما چسبیده بود.)

"أصنام" جمع "صنم" است، یعنی بت. "آثام" جمع "اثم" است، یعنی گناه. بت را عبادت و پرستش می‎کردند و کانون گناه بودند، این گونه نبود که گاه گاهی فریب شیطان را بخورند و آلوده به گناه شوند بلکه گناه به آنها چسبیده بود و از آنها جدا نمی شد. خلاصه حضرت در این قسمت از خطبه می‎خواهد بفرماید: ای مردم شما وضع زندگیتان این گونه بود که هم از نظر خانه و زندگی و هم از نظر امور معنوی و عواطف انسانی در وضع بدی قرار داشتید و به برکت وجود این پیغمبر از همه جهات وضع شما خوب شد، اما شما این گونه با اهل بیت آن حضرت بدرفتاری می‎کنید.

اما قسمت دوم از خطبه:

آیا حضرت علی (ع) پس از غصب خلافت بیعت کرد؟

بعد از وفات پیغمبراکرم (ص) حضرت علی و حضرت زهرا(ع) مورد بی لطفی قرار گرفتند و متارکه شدند و در تعیین خلافت و حکومت اصلا حضرت علی را به حساب نیاوردند، حضرت مشغول کفن و دفن پیغمبراکرم (ص) بود و مسأله خلافت در سقیفه مطابق آن اساسی که داشتند انجام شد. این مسأله مسلم است که حضرت علی (ع) در اول با خلافت به آن صورت مخالف بود و بیعت هم نکرد، اما در این که آیا حضرت علی بعدا بیعت کرد یا نه محل خلاف است. در صحیح بخاری در کتاب المغازی و صحیح مسلم در کتاب الجهاد در حدیثی از عایشه

ناوبری کتاب