صفحه ۴۲

یسترک و أنت علی معصیته" ای دشمن خدا تو خیال کرده ای در حالی که مشغول معصیت خدا هستی خدا تو را رسوا نمی کند؟ آن مرد در جواب به عمر گفت: "ان کنت أخطأت فی واحدة فقد اخطأت فی ثلاث" اگر من یک گناه کردم تو سه گناه کردی ! یکی این که خدا فرمود: (و لاتجسسوا)سوره حجر، آیه 12 و تو تجسس کردی؛ دوم این که خدا فرموده: (وأتوا البیوت من أبوابها)سوره بقره، آیه 189 هر خانه ای که می‎خواهید بروید از در آن وارد شوید، و تو از دیوار آمدی؛ سوم این که خدا می‎فرماید: (لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها)سوره نور، آیه 27. در کنز العمال این آیه را آورده است و در شرح ابن ابی الحدید به جای آن آیه 61 سوره نور آمده است. وقتی وارد خانه ای شدید اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید، و تو بی اجازه وارد شدی و سلام نکردی.کنز العمال، ج 3، ص 808، حدیث 8827؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 182؛ همچنین در الغدیر، ج 6، از صفحه 83 تا 324 نمونه های زیادی از لغزشهای عمر را نقل می‎کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب