صفحه ۴۱۱

بنی فراس طایفه ای بودند به شجاعت معروف و نسبت به رییسشان مطیع، لذا حضرت می‎فرماید: دوست دارم همه این ارتش کوفه و مردمش از من گرفته شود و هزار نفر از بنی فراس بن غنم به من داده شود. آنگاه حضرت شعر شاعری را می‎خواند:

"هنالک لو دعوت، أتاک منهم ____ فوارس مثل أرمیة الحمیم"

(اگر چنانچه هزار نفر از چنین سوارانی باشد به محض آن که آنها را بخوانی به سوی تو می‎آیند شتابان چون ابرهای تابستانی.)

"ثم نزل (ع) من المنبر"

(سپس حضرت از منبر پایین آمدند.)

بعد سید رضی می‎فرماید:

"قال الشریف: أقول: الارمیة جمع رمی و هو السحاب، و الحمیم هاهنا وقت الصیف و انما خص الشاعر سحاب الصیف، بالذکر لانه اشد جفولا و اسرع خفوفا لانه لا ماء فیه، و انما یکون السحاب ثقیل السیر لامتلائه بالماء، و ذلک لایکون فی الاکثر الازمان الشتاء، و انما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة اذا دعوا، و الاغاثة اذا استغیثوا، و الدلیل علی ذلک قوله هنالک لو دعوت أتاک منهم"

(می گویم: "ارمیة" جمع "رمی" و معنای آن ابر است، "حمیم" در اینجا به معنای تابستان است، و شاعر ابر تابستانی را ذکر کرده، چون سبک تر است و سریع تر حرکت می‎کند، زیرا باران ندارد. و ابر وقتی آهسته حرکت می‎کند که پر باران باشد و آن ابر در زمستان است. و شاعر می‎خواسته بگوید: اینها آدمهایی هستند که به سرعت می‎آیند اگر خوانده شدند و به داد انسان می‎رسند.)

"جفول" و "خفوف" هر دو به معنای حرکت سریع است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب