صفحه ۴۰۱

خطبه های 24 و 25 (درس 70)

خطبه 24

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"و لعمری ما علی من قتال من خالف الحق، و خابط الغی، من ادهان و لا ایهان. فاتقواالله عبادالله، و امضوا فی الذی نهجه لکم، و قوموا بما عصبه بکم، فعلی ضامن لفلجکم آجلا، ان لم تمنحوه عاجلا"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، خطبه بیست و سوم تمام شد، در این جلسه خطبه بیست و چهارم مطرح است.

"و من خطبة له (ع)"

(و از جمله خطبه های آن حضرت است.)

"و لعمری ما علی من قتال من خالف الحق، و خابط الغی، من ادهان و لا ایهان"

(به حیات و زندگیم قسم - یا - به دینم قسم، نیست بر من در جنگ با کسی که با حق مخالفت می‎کند و با لجاجت در وادی گمراهی می‎رود سازش و سستی.)

"عمر" در لغت به معنای حیات و زندگی است، به معنای دین هم می‎آید.

ناوبری کتاب