صفحه ۳۸۵

"شهداء" ممکن است جمع "شهید" باشد، و ممکن هم هست جمع "شاهد" باشد. منزلهای شهدا منازلی است که در قیامت دیگران غبطه اش را می‎خورند؛ لذا از خداوند می‎خواهیم و تقاضا می‎کنیم منازلی را که شهدا دارند به ما بدهد، یعنی از خدا می‎خواهیم که به ما توفیق شهادت بدهد، یا این که توفیق بدهد هدف شهدا را تعقیب کنیم، و راهی را که آنها رفتند برویم و اگر شهید نشدیم امید هست که خدا مزدش را به ما بدهد، برای این که حاضر به شهادت بوده ایم و همچون شهید از خودگذشتگی کرده ایم اما شهادت نصیب ما نشده است.

منازل شهدا جایگاه بس بلندی است، خداوند می‎فرماید: (و لاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله أموات بل أحیاء ولکن لاتشعرون)سوره بقره، آیه 154 به کسانی که در راه خدا کشته می‎شوند نگویید مرده اند بلکه زنده اند ولکن شما نمی فهمید؛ و در آیه دیگر می‎فرماید: (و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون)سوره آل عمران، آیه 169 گمان نکنید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده اند و پیش خدا روزی داده می‎شوند.

ما نباید برای شهدا گریه کنیم، آنها راه رفتنی را از نزدیک ترین راه طی کردند و به هدف رسیدند، بلکه ما باید برای خودمان گریه کنیم که این سعادت را نداشته ایم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب