صفحه ۳۸۴

خدا. خلاصه هر کاری می‎کنید قصدتان خدا باشد.

در روایت از پیامبراکرم (ص) نقل شده که فرمود: "ینادی المرائی یوم القیامة بأربعة أسماء: یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر، ضل سعیک، و بطل عملک، و لا خلاق لک، التمس الاجر ممن کنت تعمل له یا مخادع"منهاج البراعة، ج 3، ص 325؛ و تفسیر عیاشی، ج 1، ص 283، در تفسیر سوره نساء، حدیث 295 صدا می‎کنند ریاکار را در قیامت به چهار اسم: ای کافر، ای فاجر، ای فریبکار، ای زیانکار، تلاشت ضایع شد و عملت باطل شد، و نصیب و بهره ای از عملت برای تو نیست، اجر و مزد خود را از کسی طلب کن که برای او کار کردی ای فریبکار. بنابراین آنچه به عمل انسان ارزش می‎دهد قصد خالص است، "نیة المؤمن خیر من عمله"علل الشرایع، ج 2، ص 524، باب 301، حدیث 1؛ و بحارالانوار، ج 67، ص 206، چاپ بیروت نیت مؤمن بهتر از عمل اوست؛ برای این که نیت روح عمل است، و عمل کالبد و پیکر است، کالبد بی جان می‎گندد، می‎پوسد، آنچه ارزش دارد جان و روح است، جان و روح عمل شما نیت و قصد خلوص شماست، بنابراین سعی کنید در عملتان خلوص باشد.

"فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له"

(زیرا کسی که کار می‎کند برای غیر خدا، خدا او را واگذار می‎کند به آن کسی که برایش کار کرده.)

"من" شرطیه است و "یکله" جواب شرط، جزمش هم به خاطر این است که جواب شرط است.

"نسأل الله منازل الشهداء، و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء"

(از خدا می‎خواهیم منازل شهدا را، و همزیستی با سعدا و آدمهای خوشبخت را، و رفاقت با پیامبران را.)

ناوبری کتاب