صفحه ۳۸۲

یصیبهم عذاب ألیم)سوره نور، آیه 63 باید بترسند کسانی که مخالفت امر خدا می‎کنند از این که به آنها فتنه دنیا یا عذاب دردناک آخرت برسد.

بسیاری از گناهان هست که انسان آثار بد آنها را در همین دنیا می‎بیند، خصوصا ظلم به دیگران که در همین دنیا دامن گیر انسان می‎شود.

2- "و اخشوه خشیة لیست بتعذیر"

(بترسید از خدا ترسیدنی که آمیخته با عذرتراشی و بهانه های بیجا نباشد.)

گاهی اوقات ما اعمال خلاف انجام می‎دهیم آن وقت می‎خواهیم در مقابل خدا عذرتراشی کنیم؛ مثلا کسی به زور به خانه مردم می‎رود، سیلی به صورت کسی می‎زند، مزاحم می‎شود، زندان و شکنجه می‎کند، و بعد می‎گوید: المأمور معذور! و عذرتراشی می‎کند، نه معذور نیستی، ببین آیا واقعا عذر داری که این کار را می‎کنی یا نه ؟ عذرتراشی نزد خدا پذیرفته نیست: (بل الانسان علی نفسه بصیرة، و لو القی معاذیره)سوره قیامت، آیات 14 و 15 انسان به نفس خودش بیناست و از خوب و بد خود آگاه است هرچند پرده های عذر بر چشم بصیرت خود بیفکند.

انسان ته دلش می‎داند و اگر فکر کند می‎فهمد که آیا کاری که می‎کند ظلم است یا نه، آیا مال مردم می‎خورد یا نه، در ظاهر عذرتراشی می‎کند و کلاه شرعی می‎گذارد اما وقتی به خودش مراجعه کند می‎داند که این رباست، مال مردم خوری است، ظلم است، در پیش خدا این گونه عذرها پذیرفته نیست، حالا به من آخوند بگوید معامله شرعی کردم، من هم هیچ نگویم، اما خدا می‎داند، خودش هم می‎داند که این عذرتراشی است؛ لذا حضرت می‎فرماید: بترسید از خدا، ترسی که آمیخته با عذرتراشی و بهانه های بیجا نباشد. یعنی واقعیت داشته باشد، واقعا از خدا بترسید و چیزی که حرام است نخورید. ربا با کلاه شرعی حلال نمی شود.

ناوبری کتاب