صفحه ۳۷۷

انتظارات مسلمان واقعی

لذا حضرت فرمود: "فاذا رأی أحدکم لاخیه غفیرة فی أهل أو مال أو نفس فلاتکونن له فتنة" اگر یکی از شما برای برادر دینی خود زیادتی در اهل یا مال یا جسم دید برای او فتنه نباشد. و بعد فرموده:

"فان المرء المسلم ما لم یغش دناءة تظهر فیخشع لها اذا ذکرت"

(چرا که شخص مسلمان تا هنگامی که فرا نگرفته و مرتکب نشده پستی و دنائتی را که سر زبانها افتد و هرگاه از آن یاد شود سرافکنده گردد)

بعضی از شارحان نهج البلاغه "غشی" را به "أتی" معنا کرده اند، "غشیه" یعنی "أتاه" آمد او را،به منهاج البراعة، ج 3، ص 319 رجوع شود. اما به نظر می‎آید به معنای فرا گرفتن باشد، (و اللیل اذا یغشی)سوره لیل، آیه 1 یعنی شب هنگامی که می‎آید و شما را فرا می‎گیرد.

آدم مسلمان ثروتمند اگر از ثروتش سوء استفاده نکند، در راههای حرام مصرف نکند، بلکه در راه خیر مصرف کند، برای مردم بیمارستان بسازد، مدرسه بسازد، به جنگ و آوارگان جنگی کمک کند، این چنین انسانی مورد توجه خداست. چنانچه فقیر هم اگر دینش را نفروشد، و از خدا بخواهد اگر سعادت من در مال است مال به من بده و اگر سعادت من در نداشتن مال دنیاست هرچه مقدر کرده ای من راضی ام، این هم مورد توجه خداست. خلاصه نه همه ثروتمندان مورد غضب خدا هستند، و نه همه فقیرها مورد لطف خدا هستند؛ اما آنان که زشت کارند و دنبال فحشا و منکرات می‎روند خواه فقیر باشند و خواه غنی، اگر فطرتشان به طور کلی عوض نشده باشد پیش خودشان شرمنده اند، لذا سعی می‎کنند که کار زشتشان علنی نشود و پیش مردم شرمنده نشوند.

ناوبری کتاب