صفحه ۳۷۲

می‎توانست جنگ را با این همه مخارج اداره کند؟ قطعا نمی توانست.این درس در زمان جنگ تحمیلی در سال 1361 بیان شده است.

خلاصه زیادی مال و جان و اهل دیگران برای شما فتنه نباشد، که حسادت شما را برانگیزد و بخواهید کارشکنی کنید. حسادت مرض بسیار بدی برای جامعه است که فرمود: "الحسود لایسود"تصنیف غرر الحکم، ص 299، باب 3، فصل 4، حدیث 6795 حسود هیچ گاه شخصیت و آقایی پیدا نمی کند و همیشه بدبخت و گرفتار است. البته غبطه اشکال ندارد که عبادت هم هست، و آن این است که اگر انسان دید دیگری را خدا مال و نیرو و امکانات داده است می‎گوید الحمدلله به او دادی به من هم بده، خانه خوب دادی به من هم بده.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب