صفحه ۳۷۱

(بنابراین اگر یکی از شما برای برادر دینی خود زیادتی در اهل یا مال یا جسم دید برای او فتنه نباشد.)

"غفیرة" یعنی زیادی، و در بعضی از نسخه ها هم دارد "عفوا"مرحوم سید رضی آخر خطبه و به تبع آن بیشتر شارحان نهج البلاغه این مطلب را نقل کرده اند. یعنی مال زیاد یا مال خیلی خوب. در قرآن آمده است: (یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو)سوره بقره، آیه 219 ای پیامبر از تو سؤال می‎کنند که چه چیز را انفاق کنند، بگو مال زیاد یا خوبهایی از مالتان را. "لاتکونن" ممکن است ضمیرش به "غفیرة" برگردد، یعنی آن زیادی برای شما فتنه نباشد، و ممکن هم هست به "رؤیت" برگردد، یعنی دیدن شما برای شما فتنه نباشد.

حضرت علی (ع) می‎فرماید: اگر دیدید که خداوند به کسی فرزندان زیادی داده است یا مالش زیاد است خودش هم آدم قوی و نیرومندی است، زمین های زیادی را کشت می‎کند، توان اداره یک کارخانه را دارد و درآمدش زیاد است، این زیادی مال او و این توان و قدرت، از برای شما فتنه نباشد، حسود نشوید، نگویید چرا او دارد باید کاری کنیم که دیگر نتواند درآمدی پیدا کند، اگر از راه حلال است بگذار باشد، تولید می‎کند، به نفع جامعه است، تولیدات او در این کشور مصرف می‎شود، و اگر خدمتی می‎کند همه مردم از خدمات او بهره مند می‎شوند.

در حقیقت حضرت علی (ع) می‎خواهد نهی کند از آن تنگ نظری ای که در بعضی از ماها هم هست، که می‎گوییم چرا باید عده ای پولدار و ثروتمند شوند؟! اگر پول و ثروت از راه مشروع و حلال باشد چه مانعی دارد؟ اگر ثروت از راه ظلم و احتکار نباشد و در اختیار افراد عادل و متدین و خیرخواه باشد چه مانعی دارد؟ آیا اگر کمک مردم نبود دولت می‎توانست بیش از دو میلیون جنگ زده را اداره کند؟ آیا

ناوبری کتاب