صفحه ۳۷۰

همه امور از طرف خدا نازل می‎شود

"أما بعد، فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطرات المطر، الی کل نفس بما قسم لها من زیادة و نقصان"

(بعد از حمد و ثنای خدا، امور نازل می‎شود از آسمان به سوی زمین مانند قطره های باران، برای هر شخصی آنچه برایش مقدر شده از زیاد یا کم.)

"ال" در کلمه "الامر" برای استغراق است، یعنی همه امور؛ "سماء" یعنی بالا، أعلی علیین، مقام ذات باری تعالی.

همه چیز از خداوند است، همه امور از طرف حق تعالی نازل می‎شود: (تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل أمر)سوره قدر، آیه 4 فرود می‎آیند ملائکه و روح - که بزرگتر از ملائکه هستند - در شب قدر با هر امری؛ ملائکه واسطه فیض خدا هستند، تمام امور تکوینی و تشریعی، حیات و موت و مرضها و همه مقدرات بشر، واسطه آن ملائکه هستند؛ حتی روایت دارد که هر قطره باران را یک ملک می‎آورد، بنابراین تمام امور از طرف حق به وسیله ملائکة الله که جنود حق و واسطه فیض هستند به طرف ما فرود می‎آید: (ان من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم)سوره حجر، آیه 21 چیزی نیست مگر این که خزانه هایش نزد ماست و فرود نمی آوریم آن چیزها را مگر به اندازه معین. همه این چیزها مقدرات خداست و به وسیله ملائکة الله فرود می‎آید. اگر کسی هوش و مدیریت بیشتری از دیگران داشت این را خدا به او داده است.

نهی حضرت علی (ع) از تنگ نظری و حسادت

"فاذا رأی أحدکم لاخیه غفیرة فی أهل او مال أو نفس فلاتکونن له فتنة"

ناوبری کتاب