صفحه ۳۶۳

خطبه 23 (درس 67)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"أما بعد، فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطرات المطر، الی کل نفس بما قسم لها من زیادة و نقصان، فاذا رأی أحدکم لاخیه غفیرة فی أهل او مال أو نفس فلاتکونن له فتنة"

دو روش اقتصادی در دنیای امروز

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، امروز خطبه بیست و سوم مطرح است.

برای روشن شدن فرمایش حضرت اجمالا عرض می‎کنیم که راجع به اقتصاد در دنیا دو روش وجود دارد که اسلام با هر دو روش مخالف است. یک روش سرمایه داری و کاپیتالیسم است، که در این روش مردم در تحصیل و مصرف ثروت آزادی مطلق دارند، مثل دنیای آمریکا و اروپا که دنیای سرمایه داری است، هر کس به هر نحوی که قدرت دارد تحصیل ثروت می‎کند، از راه ربا گرفتن، از راه استثمار، غصب کردن حقوق دیگران و...

در گذشته سرمایه داران انگلستان با حمایت و پشتیبانی انگلیس به

ناوبری کتاب