صفحه ۳۵۹

علی (ع) از جنگ وحشت ندارد، و کسی او را به زدن و مرگ نمی ترساند، کسی باید از مرگ بترسد که در ایمانش خلل باشد، علی (ع) کشته شدن در راه خدا را سعادت می‎داند، پس از چه بترسد؛ با این وصف اینها می‎خواهند علی (ع) را تهدید کنند!

"و انی لعلی یقین من ربی، و غیر شبهة من دینی"

(به درستی که من در یقین از پروردگار خودم هستم، و هیچ شبهه ای در دینم ندارم.)

کسی از کشته شدن در راه خدا می‎ترسد که به خدا و قیامت و حساب و کتاب یقین ندارد، علی نمی ترسد، زیرا به همه اینها یقین دارد.

بالاخره خطبه بیست و دوم هم تمام شد، در این خطبه حضرت خطاب به برپاکنندگان جنگ جمل فرمود: اینها را شیطان تحریک کرده، و حضرت این جنگ را جنگ شیطان به حساب آورده است، زیرا جنگی که انگیزه الهی در آن نباشد انگیزه شیطانی دارد، هوای نفس هم از جنود شیطان است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب