صفحه ۳۵۷

را انکار کنند و در مقابل اسلام جبهه گیری نمایند، نه درباره کسانی که برای آنان شبهه ای پدید آمده باشد.

"و کفی به شافیا من الباطل، و ناصرا للحق"

(و شمشیر کافی است برای این که جامعه را از باطل شفا دهد، و حق را یاری کند.)

وقتی موعظه کردن نتیجه نداشت آنچه باعث نجات است تیزی شمشیر است.

دلیل سخت گیری نظام اسلامی در مقابل منافقین

بعضی اعتراض می‎کنند که چرا شما منافقین را اعدام می‎کنید؟! باید گفت او با سرسختی می‎گوید من باید جمهوری اسلامی را ساقط کنم، آمریکا هم می‎آید بیاید، من باید این رژیم را ساقط کنم، با چنین شخصی آیا با منطق دیگری غیر از شمشیر می‎توان برخورد کرد. حضرت علی حدود چهار هزار نفر از خوارج نهروان را از دم شمشیر گذراند،شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 277 در حالی که آنها نماز شب خوان هم بودند، همین علی که مظهر عطوفت است، همین علی که وقتی خلخالی را به ناحق از پای یک دختر اهل ذمه در می‎آورند می‎فرماید: اگر مسلمانی از غصه بمیرد بجاست، با این حال همین علی چهار هزار نفر نماز شب خوان را از دم تیغ می‎گذراند؛ برای این که جز فتنه هیچ کاری از آنها برنمی آمد. خداوند می‎فرماید: (و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة)سوره بقره، آیه 193 با آنها بجنگید و آنها را بکشید تا این که فتنه نباشد؛ و قبل از آن می‎فرماید: (و الفتنة أشد من القتل)سوره بقره، آیه 191 فتنه از کشتار بدتر است.

آدمی که فتنه می‎کند و قابل اصلاح نیست باید ریشه اش کنده شود، تصور نکنید علی از کشتن خوارج خوشحال بود، علی دلی مهربان داشت که درآوردن یک خلخال را به ناحق از پای دختر اهل ذمه تحمل نمی کند، اما همان دل رقیق وقتی

ناوبری کتاب