صفحه ۳۵۴

در نهج البلاغه عبده "ولوه" با تشدید آمده اما به نظر می‎آید "ولوه" بدون تشدید صحیح است، یعنی اینها مجرمند تبعات و گرفتاریش هم باید برای اینها باشد، طلحه و زبیر خودشان تحریک می‎کنند و عثمان را می‎کشند بعد به اسم خونخواهی عثمان مردم بصره و جاهای دیگر را تحریک می‎کنند، جنگ داخلی درست می‎کنند و تعداد زیادی از مسلمانان به اسم خونخواهی عثمان کشته می‎شوند.

امروز هم صدام رییس جمهور عراق به تحریک شیطان بزرگ شهرهای ما را اشغال کرده، جوانهای ما و جوانهای عراق را به کشتن می‎دهد، هر روز شهرهای بی دفاع ما را بمباران می‎کند، در حالی که هنوز مناطقی از کشور ما را در اشغال دارد و صلح منطقه را از بین برده می‎گوید: صلح، صلح ! عمال آمریکا در منطقه هم که به دروغ خود را سران کشورهای اسلامی قلمداد می‎کنند - در حالی که مهمترین ذخائر اقتصادی از جمله نفت را در اختیار دارند، که اگر یک روز نفت را در اختیار آمریکا و اروپا قرار ندهند آنها به ستوه می‎آیند - به تحریک آمریکا و با پول خودشان این جنگ را اداره می‎کنند، نه فقط نوکر بی مزد و پاداش بلکه مزد و پاداش هم به اربابشان می‎دهند؛ ذخائر خود را در اختیار آمریکا می‎گذارند.

"و ان أعظم حجتهم لعلی أنفسهم !"

(و بزرگترین حجت اینها به ضرر خودشان است !)

حجت به چیزی می‎گویند که به وسیله آن بر طرف مقابل غلبه می‎کنند، یعنی چیزی را که آنها سوژه و بهانه قرار داده اند به ضرر خودشان است.

"یرتضعون أما قد فطمت"

(از مادری شیر می‎خواهند که بچه اش را از شیردادن جدا کرده است.)

طلحه و زبیر در زمان عثمان اموال بسیاری را جمع آوری کردند و از ناحیه حکومت ثروتهای فراوانی کسب کردند، حضرت می‎خواهد بفرماید در حکومت علی (ع) از آن خبرها نیست، و به اصطلاح آن ممه را لولو برد!

ناوبری کتاب