صفحه ۳۴۴

"تخففوا تلحقوا" همان است که مضمونش از پیغمبراکرم (ص) نقل شده است.

جمع بین بی علاقه بودن به دنیا و مسئولیت پذیری

البته این سبک بار بودن و بی علاقه بودن به مال و مقام دنیا معنایش این نیست که بگویی پس من بروم دنبال عبادت و از کار و فعالیت به دور باشم، کاری که برای رفع نیاز خود انسان و جامعه باشد عبادت است، عبادت ده جزء دارد نه جزء آن تحصیل رزق حلال است. در روایت است که شخصی می‎گوید امام محمد باقر(ع) را مشغول کار در کشتزاری دیدم در حالی که عرق از سر و رویش می‎ریخت، گفتم بروم این پیرمرد را نصیحت کنم، به او گفتم پیرمردی از پیرمردهای قریش چرا در این سن از زندگی مشغول کار دنیا هستی ؟ اگر در این حال اجلت برسد جواب خدا را چه می‎دهی ؟ حضرت فرمود: اگر در این حال مرگ من برسد در حالی است که مشغول اطاعت خدا هستم، خود و عیالم را حفظ می‎کنم.وسائل الشیعة، ج 12، ص 10، باب 4 مقدمات تجارت، حدیث 1 کاری که برای تأمین نیازهای شخصی و برطرف کردن نیاز جامعه باشد عبادت است.

برادران و خواهرانی که قدرت کار تولیدی دارید، قدرت کشاورزی دارید، قدرت کارهای دیگر دارید، ذوق و ابتکار دارید، بیایید کار کنید و قصدتان هم خدمت به جامعه باشد، این خودش عبادت است؛ نگویید دولت ما را تشویق نمی کند، کار شما عبادت است، مگر عبادت را کسی باید تشویق کند! خدا تشویق می‎کند. با همکاری یکدیگر نیاز جامعه را برطرف کنید، شرق و غرب می‎خواهند ما نیازمند آنها باشیم. اقتصاد یکی از شئون زندگی انسان است. این که حضرت می‎فرماید: "سبک بار باشید" به معنای این نیست که نباید کار و فعالیت کرد؛ کار بکن، فعالیت بکن، اما جمع نکن؛ آنچه مازاد بر نیاز زندگی خود به دست می‎آوری، در راه خدا و در راه کارهای خیر مصرف کن؛ آنچه بار انسان را سنگین می‎کند این است که

ناوبری کتاب