صفحه ۳۴۳

مردم بود، در آنجا دکانی بود، سلمان گفت: صاحب این محل را حاضر کنید، وقتی او را حاضر کردند سلمان گفت: این محل را به من اجاره می‎دهی ؟ گفت: بلی، سلمان آن محل را اجاره کرد و گفت: همین جا برای من بس است، پوستی داشت زیرش انداخت و آفتابه ای داشت که با آن تطهیر و وضو انجام می‎داد، یک عصا هم دستش بود، و گفت: به مردم بگویید هر کسی با من کار دارد اینجا بیاید، سلمان به کارهای مردم رسیدگی می‎کرد، قضاوت می‎کرد، خلاصه به کار خود مشغول بود تا این که زمانی سیل آمد و شهر را فرا گرفت، تمامی مردم نگران خانه و اموال و اثاثیه خود بودند و داد و فریاد می‎کردند، حضرت سلمان هم اثاثیه اندک خود را برداشت و روی یک بلندی رفت و فرمود: "هکذا ینجوا المخففون یوم القیامة" این گونه سبک باران در قیامت نجات پیدا می‎کنند.

دو حدیث درباره سبک باران

دو حدیث هم از نهایه ابن اثیر که کتاب بسیار وزینی است و لغات احادیث را به ترتیب حروف الفبا معنا می‎کند برای شما ذکر کنم:

1- از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که فرمود: "ان بین ایدینا عقبة کؤودا لا یجوزها الا المخف"- در جلوی ما گردنه سختی است که نمی تواند از آن عبور کند مگر کسی که سبک بار باشد. "عقبة" یعنی گردنه، و "کؤود" هم به معنای سخت است؛ یعنی کسی که می‎خواهد از گردنه عبور کند باید بارش سبک باشد، و در این روایت مراد از گردنه همان گردنه حساب و کتاب است.

2- و در روایت دیگری پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید: "نجا المخفون"نهایه ابن اثیر، ج 2، ص 54 آنهایی که سبک بارند نجات پیدا می‎کنند؛ این فرمایش حضرت علی (ع) که می‎فرماید:

ناوبری کتاب