صفحه ۳۴۱

اجناس آن را وارسی کنند که جنس قاچاقی بین آنها نباشد و خلافی مرتکب نشده باشد، و در صورتی که خلافی مرتکب شده باشد نوبت جواب دادن خواهد بود؛ اما کشتی خالی وقتی به گمرک رسید بدون معطلی مأمور گمرک با یک نگاه می‎بیند خالی است می‎گوید بفرما؛ بنابراین اگر خدا به تو مال زیاد نداده ناراحت نشو، اگر به اندازه کفاف به تو بدهد شاکر باش، و مواظب باش دینت را نفروشی.

مقام دنیا یک مسئولیت سنگین

در اینجا مناسب است حدیثی هم راجع به کسانی که مقام دارند ذکر کنم. واقعا وقتی انسان این احادیث را می‎بیند دلش می‎خواهد هیچ شهرتی نداشت، هیچ کس اصلا او را نمی شناخت، و مسئولیتی به دوش آدم نمی آمد و انسان راحت بود. البته یک وقت هم هست که انسان مسئولیت پیدا می‎کند و نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 309 و 310 خطبه ای را از حضرت علی نقل می‎کند که این خطبه مرا خیلی تکان داد، حضرت در ضمن این خطبه می‎فرماید: "و قد علم الله سبحانه أنی کنت کارها للحکومة، بین أمة محمد(ص)، و لقد سمعته یقول: ما من وال یلی شیئا من امر أمتی الا أتی به یوم القیامة مغلولة یداه الی عنقه علی رئوس الخلائق، ثم ینشر کتابه، فان کان عادلا نجا، و ان کان جائرا هوی" خدا می‎داند که من کراهت داشتم از پذیرش حکومت، و به تحقیق از پیغمبراکرم (ص) شنیدم که می‎فرمود: هر والی که کاری از کارهای امت من به عهده اش باشد روز قیامت آورده می‎شود در حالی که دستهایش به گردنش بسته است، پس نامه عملش باز می‎شود، اگر عادل بوده نجات می‎یابد، و اگر ظالم بوده در جهنم سقوط می‎کند.

ناوبری کتاب