صفحه ۳۳۵

خطبه 21 (درس 65)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"فان الغایة أمامکم، و ان وراءکم الساعة تحدوکم، تخففوا تلحقوا، فانما تنتظر بأولکم آخرکم"

قال الشریف: أقول: ان هذا الکلام لو وزن، بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله(ص) بکل کلام لمال به راجحا، و برز علیه سابقا. فاما قوله (ع): "تخففوا تلحقوا" فما سمع کلام أقل منه مسموعا و لا أکثر محصولا و ما أبعد غورها من کلمة ! و أنقع نطفتها من حکمة ! و قد نبهنا فی کتاب الخصائص علی عظم قدرها و شرف جوهرها.

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، امروز توضیح خطبه بیست و یکم مطرح است که چند جمله بیشتر نیست.

"و من خطبة له (ع)"

(از خطبه های حضرت علی (ع) است.)

از این که در اول خطبه "فان" هست معلوم می‎شود که این جمله مربوط به جمله های دیگری بوده؛ چون "ف'" برای تفریع است و بر مطلبی قبل از این تفریع می‎کند، و ظاهر نهج البلاغه این است که این خطبه مستقلی است و ربطی به

ناوبری کتاب