صفحه ۳۳۰

لزوم اطاعت از پیشوایان

اگر رهبر و فرمانده دستوری داد باید همه مطیع باشند، اگر بنا باشد هر کسی طبق سلیقه خود عمل کند نتیجه آن هرج و مرج خواهد بود، مثلا اگر فرمانده ارتش دستوری بدهد، بعد هر کسی بخواهد طبق نظر خودش عمل کند کاری از پیش نمی رود و هرج و مرج می‎شود، و در نتیجه دشمن مسلط می‎شود، البته قبل از دستور و فرمان باید مشورت و اظهار نظر باشد تا طرح پخته تر شود.

"و لاتصدعوا عن حبلکم فتفشلوا و تذهب ریحکم"

(از ریسمانی که بین شما هست - حبل الله - جدا نشوید که ضعیف می‎شوید و بادتان می‎رود.)

دیگر باد به پرچمتان نمی خورد؛ قرآن می‎فرماید: (و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم)سوره انفال، آیه 46 با همدیگر نزاع نکنید - بکش بکش نداشته باشید - که ضعیف می‎شوید و بادتان می‎رود و دیگر باد به پرچمتان نمی خورد. این جمله کنایه از قدرت و شوکت است؛ یعنی شکوهتان از دست می‎رود.

"و علی هذا فلیکن تأسیس أمورکم، والزموا هذه الطریقة"

(و بر این اساس که من گفتم - هماهنگ با رهبرتان و اتحاد با همدیگر- اساس کارتان باشد، و ملازم این طریقه و روش باشید.)

از امامان و هادیان اطاعت کنید، البته این به معنای این نیست که مشورت نباشد، خداوند به عدد مغزها فکر قرار داده، لذا به پیغمبراکرم می‎فرماید: (و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله)سوره آل عمران، آیه 159 ای پیغمبر با مردم مشورت کن، پس وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.

ناوبری کتاب