صفحه ۳۲۷

صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، این همه کتابهای آسمانی، همه می‎گویند قیامت هست، حساب و کتاب هست، این همه ائمه و علما می‎گویند کوچکترین اعمال و اقوال و گفتار و کردار بازخواست دارد؛ اینها همه بینایی و گفتار و هدایت برای ماست.

قرآن می‎فرماید: (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، و من یعمل مثقال ذرة شرا یره)سوره زلزال، آیات 7 و 8 هر کس که به اندازه سنگینی یک ذره عمل خیری انجام دهد آن را می‎بیند، و اگر به اندازه سنگینی یک ذره عمل شری هم انجام دهد آن را می‎بیند؛ و در جای دیگر می‎فرماید: (ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید)سوره ق، آیه 18 انسان هیچ سخنی نمی گوید مگر این که برای ثبت و ضبط آن ملائکة الله مراقب و مهیا هستند.

انسان طبعا به احتمال خطر ترتیب اثر می‎دهد، اگر بگویند فلان مسیر خطرناک است، مثلا درنده ای در کمین است، از آن مسیر نمی رود هرچند هم بسیار عجله داشته باشد، خطر بزرگ پیش عقلا احتمالش هم منجز است؛ یعنی اگر با وجود احتمال کسی خودش را به خطر انداخت او را مذمت می‎کنند. این همه هشدار و گفتار و نصایح از طرف خدا و پیامبران و ائمه و علما در مورد قیامت و حساب و کتاب برای ما بیان شده، راه عقلائی آن است که لااقل احتمال درست بودنش را بدهیم، احتیاط کنیم و مطابق گفته آنان عمل کنیم.

حضرت علی مجسمه تقوی، علم و عدالت بهترین وسیله بینایی برای مردم بود، با این حال افرادی مثل اشعث بودند که آگاه نشدند و آن همه خیانت کردند.

توصیه ای به برادران پاسدار

در اینجا به برادران پاسدار و مأمورین توصیه می‎کنم که مواظب باشید توی گوش

ناوبری کتاب