صفحه ۳۲۶

مرگ سرنوشت حتمی همه انسانها

"و قریب ما یطرح الحجاب"

(و نزدیک است که حجاب دور انداخته شود.)

حضرت می‎فرمایند با برداشته شدن حجاب شما هم مشاهده می‎کنید آنچه را مردگان می‎بینند. ما غافلیم از این که مردن برای همه هست، در حالی که مرگ سرنوشت همه انسانهاست. پرده ها کنار رفته حقایق پشت پرده روشن می‎شود.

می‎گویند گنجشکهای زیادی روی درختی جمع شده بودند و سر و صدا می‎کردند، آدمی به گنجشکها گفت هیشت کلمه "هیشت" کلمه ای است که برای تار و مار کردن گنجشکها به کار می‎رود.، گنجشکها نگاهی به هم کردند و از یکدیگر سؤال کردند هیشت کیست، این آقا چند مرتبه گفت هیشت، گنجشکها نگاه به هم می‎کردند و باز از یکدیگر می‎پرسیدند کدام از ما هیشت است، تا آن شخص با تفنگ چند گنجشک را زد، گفتند معلوم شد هیشت این چندتا گنجشک بوده اند! بالاخره آنقدر گنجشک زد تا همه تمام شدند و معلوم شد همه هیشت هستند؛ حالا ما هم هیشت هستیم اما غافلیم و نمی دانیم. عزرائیل سراغ همه می‎آید، سراغ حضرت سلیمان (ع) رفت، سراغ پیغمبر(ص) هم رفت؛ خداوند در قرآن خطاب به پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید: (انک میت و انهم میتون)سوره زمر، آیه 30 تو خواهی مرد و دیگران هم می‎میرند؛ مرگ پیر و جوان ندارد، انسان باید همیشه مهیای مرگ و قیامت باشد.

تمامیت حجت خدا بر همه

"و لقد بصرتم ان أبصرتم، و أسمعتم ان سمعتم، و هدیتم ان اهتدیتم"

(شما را بینا کرده اند اگر چشمتان را باز کنید، و به شما شنوانده و گفته اند اگر بشنوید، و هدایت و راهنمایی شده اید اگر قابل هدایت باشید.)

ناوبری کتاب