صفحه ۳۲۵

نعمل صالحا انا موقنون)سوره سجده، آیه 12 ای پیامبر اگر ببینی وقتی که گنهکاران سرشان را به زیر انداخته اند نزد پروردگارشان و می‎گویند خدایا ما دیدیم نادیدنی ها را و شنیدیم، ما را برگردان اعمال صالح انجام می‎دهیم ما یقین پیدا کردیم به آنچه پیغمبران می‎گفتند، این حکایت حال گنهکاران است در روز قیامت.

"و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا"

(لکن پوشیده شده از شما آنچه را مردگان مشاهده می‎کنند.)

از خداوند می‎خواهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر کند و از عذاب آخرت نجاتمان دهد.

سختی عذاب خدا بعد از مرگ

عذاب خدا به قدری مشکل است که حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین در دعای ابوحمزة می‎فرماید: "فمالی لا أبکی، أبکی لخروج نفسی، أبکی لظلمة قبری، أبکی لضیق لحدی، أبکی لسؤال منکر و نکیر ایای، أبکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، أنظر مرة عن یمنی و أخری عن شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی"مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی خدایا چرا نگریم، گریه می‎کنم برای خارج شدن جانم، گریه می‎کنم برای تاریکی قبرم، گریه می‎کنم برای تنگی لحدم، گریه می‎کنم برای سؤال نکیر و منکر از من - که از خرد و درشت اعمال و اقوال ما سؤال می‎کنند - گریه می‎کنم برای روزی که عریان و ذلیل از قبر خارج می‎شوم در حالی که بار گناهم را بر پشت دارم، گاهی به طرف راست خود می‎نگرم گاهی به طرف چپ خود، می‎بینم مردم به کاری غیر از کار من مشغول هستند، همه به فکر خودشان هستند، روز قیامت روز وانفساست.

ناوبری کتاب