صفحه ۳۲۲

در اینجا حضرت اشاره دارند به داستانی که در جلسه قبل ذکر کردیم، یعنی خیانتی که اشعث به قوم خود کرد و درهای قلعه را به روی ارتش ابوبکر باز کرد و در نتیجه هشتصد نفر از قبیله اش به دست ارتش ابوبکر کشته شدند، چون مرتد شده بودند.

کلام سید رضی در مورد خیانت اشعث به قومش، و رد آن

"قال السید الشریف: یرید(ع) انه أسر فی الکفر مرة و فی الاسلام مرة"

(سید رضی می‎فرماید: منظور حضرت این است که اشعث یک مرتبه در حال کفر و یک مرتبه در حال اسلام اسیر شده است.)

"و أما قوله (ع): "دل علی قومه السیف" فأراد به حدیثا کان للاشعث مع خالد بن الولید بالیمامة، غر فیه قومه و مکربهم حتی أوقع بهم خالد، و کان قومه بعد ذلک یسمونه "عرف النار" و هو اسم للغادر عندهم"

(اما این که حضرت فرمود: راهنمایی کرد بر قومش شمشیر را، مقصود داستانی است که اشعث در یمامه با خالد بن ولید داشته که در آن جریان قوم خود را فریب داد و در حق آنان مکر کرد، تا این که خالد بن ولید آنها را کشت، و قومش بعد از آن به اشعث می‎گفتند "عرف النار" یعنی یال آتش، و نزد آن قوم این اسم کسی بود که مردم را فریب می‎دهد.)

آنچه را مرحوم سید رضی در مورد درگیری اشعث و قومش با خالد بن ولید می‎فرماید ابن ابی الحدید می‎گوید: ما در جایی نیافتیم،شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 296 و مورخین هم برخوردش را با لشکر ابوبکر حکایت کرده اند، و ما در جلسه گذشته مفصل بیان کردیم.

خطر منافقین و آسیب ناپذیری انقلاب

به هرحال اشعث از سران منافقین بوده. من در جلسه گذشته عرض کردم که ضرر

ناوبری کتاب