صفحه ۳۱۸

منافق خطرناکتر از کافر

ضرری که منافق به اسلام می‎زند بیش از کافر است، کافر را انسان می‎داند دشمن است و در مقابلش موضع می‎گیرد ولی منافق در بین مردم است و از امکانات جامعه استفاده می‎کند و از داخل ضربه می‎زند. به همین دلیل است که تمام سازمانهای اطلاعاتی دنیا هم بزرگترین دشمن خود را منافقین یعنی جاسوسها یا جاسوسهای دوجانبه می‎دانند.

خدای تبارک و تعالی در اول سوره بقره مردم را سه دسته می‎کند: متقین، کفار و منافقین. راجع به متقین چهار آیه سوره بقره، آیات 2 تا 5 ذکر می‎کند، راجع به کفار دو آیه سوره بقره، آیات 6 و 7، و راجع به منافقین سیزده آیه سوره بقره، آیات 8 تا 20. و یک سوره هم در قرآن به نام سوره منافقین است.

"و الله لقد أسرک الکفر مرة و الاسلام أخری، فما فداک من واحدة منهما مالک و لا حسبک"

(به خدا قسم یک مرتبه در حال کفر اسیر شدی و بار دیگر در حال اسلام، و هر دو بار نه مال تو بود که تو را نجات داد و نه تبارت به فریادت رسیدند.)

یعنی با این که هم مال داشتی و هم رییس قبیله بودی و شخصیت اجتماعی داشتی، هیچ کدام مانع از اسارت تو نشد و تو را حفظ نکرد، البته او را بالاخره با مالش نجات دادند اما هیچ کدام مانع از اسارت او نشدند.

می‎خواستم داستان اشعث تمام شود ولی چون وقت گذشته بقیه اش برای جلسه آینده.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب